Foto: Iso Caba

VISIE

Waar wij voor staan:
LINK IS PLEZIER:
We zorgen voor een fijne sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn.
LINK IS ONTDEKKEN:
Wie meedoet met Link, groeit doordat hij/zij/hen zichzelf en anderen
beter leert kennen.
LINK IS DOEN:
We laten je met dans, theater en muziek creatief talent ervaren.
LINK IS MET ELKAAR:
We laten kinderen, jongeren en volwassenen elkaar ontmoeten
en met elkaar samenwerken.

Foto: Iso Caba

MISSIE

Het is onze missie om alle kinderen en jongeren in onze thuisbasissen Utrecht (NL) en Kenia én ‘beyond’ te stimuleren om hun creatieve talenten te ontdekken, te ervaren en in te zetten en internationale samenwerking en uitwisseling te versterken.