LINK IN UTRECHT

PROJECTEN IN UTRECHT

Sinds 2006 organiseert Link projecten waaronder platforms, uitwisselingen, culturele en sociale evenementen, podiumproducties en educatieve programma’s met name gericht op kinderen en jongeren.

In Utrecht werken we met name vanuit de wijken West (Lombok) en Noordwest (Zuilen, Ondiep). In de projecten werken we veel samen met scholen, buurtinitiatieven, dans- en theaterinitiatieven en maatschappelijke organisaties.

Utrecht
Foto: Ronnos

Projecten van Link zetten zich in voor het creëren van een levendige en duurzame culturele infrastructuur door een kritische en innovatieve houding. We zorgen voor toegankelijkheid voor een groot publiek.

We dragen bij aan de eigenwaarde en identiteit van mensen door lokale culturele uitingen in een eigentijds perspectief te stimuleren.

Er is aandacht voor maatschappelijke thema zoals de sdg’s en mensenrechten. (Internationale) uitwisseling en samenwerking dragen bij aan de interculturele dialoog en begrip.

Jongeren komen vaak naar Link omdat ze een droom hebben en op zoek zijn naar hoe ze hun droom kunnen realiseren. Link biedt begeleiding en coaching waardoor jongeren een ‘real life experience’ op kunnen doen in de vorm van een stage of werkervaring. Jongeren zetten zelf projecten op, voeren ze uit en/of nemen deel aan een project afhankelijk van wat ze graag willen.

WORKSHOPS

WORKSHOPS IN UTRECHT

In de Link workshops, lessen en educatieve activiteiten komen dans, theater, beweging, muziek, creativiteit op unieke wijze samen. Link is voor alle leeftijden en ongeacht niveau. Het meest werken we met kinderen en jongeren.

Je vindt ons met name in speeltuintjes, op straat, gymzalen en buurthuizen.

Dance encounter

In opdracht en/of in samenwerking met scholen en andere (buurt)initiatieven bieden we op maat gemaakte workshops en lessen aan.

De Link methode is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Onze kernwaarden Plezier, Met Elkaar, Ontdekken en Doen staan centraal en geven veel ruimte voor eigen inbreng, interactie en interculturele dialoog. Verschillende dans- en theatertechnieken worden ingezet zoals Lecoq fysiek bewegingstheater, horton, contemporary dance, Afrikaanse dans en muziek, improvisatie, ‘participatory theatre’, ‘devised theatre’ en maakproces.  

BEKIJK ALLE WORKSHOPS