Dance4life Event
Foto: Erwin Janson - Make Love Make Sense tijdens Dance4Life evenement in Ahoy Rotterdam

PRODUCTIES

Jongerentheater Link is proud of its ‘unconventional’ approach aiming at systemic change and we are upbeat to share, take part
and define the cross feeding artistry.

Link maakt professionele producties, short works/devised works, performance art, storytelling en educatieve producties die een breed publiek aanspreken.

De producties brengen vaak maatschappelijke gebeurtenissen en actuele thema’s onder de aandacht. Link speelt op conventionele podia en onconventionele podia zoals een gymzaal, aula of op straat.

De educatieve en participatie voorstelling De Kameleon brengt bijvoorbeeld thema’s als uitsluiting en eenzaamheid onder de aandacht. Aanvullend bieden we educatieve lesbrieven en workshops.

 

Onze producties komen tot stand door unieke creatieve maakprocessen waarbij de performers een belangrijke rol spelen. Het werkproces is gebaseerd op ‘devised theatre’ werkmethode, onze alledaagse dromen, hoe we omgaan met alledaagse problemen, onze oplossing(en) en onze uitdagingen.

Alle kunstgenres komen in het maakproces op tafel met een eventuele dramaturgie en verhaallijn als onderdeel van het creatieve proces. Ons creatieve proces zetten we ook in bij het bereiken en betrekken van lokale gemeenschappen.  

HOOR JE ME OF LUISTER JE? //

“Je voelt het als iemand naar je heeft geluisterd en je voelt je het als iemand je heeft gehoord.”
“Kan jij iets horen zonder te luisteren?”

“Soms hoef ik niets te zeggen. Mijn moeder begrijpt me zonder dat ik iets hoef te zeggen.”
“Soms luister ik wel maar denk ik ook aan andere dingen en heb ik niet begrepen wat er gezegd is.”
“Sommige mensen zijn blind maar kunnen wel lopen. Zij kunnen vaak heel goed luisteren.”
“Het is echt moeilijk om zinnen te maken. Ik heb geen zin.”

Dit zijn een paar uitspraken van de makers en performers van Hoor je me of luister je? Het is het resultaat van het workshop traject van Open Podium West. I.s.m. beeldend kunstenaar Ingrid Govers maakten we mega megafoons lichtsculpturen. In een bewegingstheater workshop traject is er toegewerkt naar de presentatie.

De bouwers hebben verschillende achtergronden, taal niveau’s en ervaringen. Wij willen met het lichtsculptuur ‘hoor je me, of luister je?’ graag de kleine stem versterken en horen aan de grote tafel waar gepraat wordt en beslissingen gemaakt worden over problemen en oplossingen. Kansengelijkheid begint met jou en mij samen! Hoor je me of luister je?

Foto: Thomas Lenden - Hoor je me of luister je? tijdens de Ronde van Sint Maarten

XPOSED //

In een twee weken durend uitwisselingsprogramma georganiseerd met diverse kunstenaars met verschillende achtergronden waarbij we de jonge makers, jongeren en performers uit Kenia, Zuid-Afrika, Mexico en Nederland hebben betrokken bij het bedenken van een multi- en interdisciplinair bedacht dans- en performance stuk op basis van workshops, montages, dramaturgie, verhaallijn, maken, choreografie en discussies als onderdeel van het creatieve proces, terwijl ze ook in contact komen met buurtbewoners en initiatieven in de buurt door middel van workshops en activiteiten.

Odak Onyango –
Our journey that moves us into space has never defined our destiny, though we stay strange to ourselves, our identity as people is a continuous mirror to our sense of collective belonging to the otherness though we are just ordinary people, we all see to turn our heads at every clock that ticks, but the question still hangs as a shadow that seems to follow us wherever we go. 

In Xposed exposed bodies and minds explore connections of different people from different parts of the world and unite in a local environment to tell a story of now.

Foto: Iso Caba

YELLOW LINE //

In de voorstelling Yellow Line wordt het openbaar vervoer metaforisch gebruikt om het thema ‘identiteit’ te verbeelden. Iedereen stapt in een bus, trein, tram om ergens heen te gaan. Een snelle blik, een onverwachte botsing, tassen in je nek en het geluid van de deuren die open gaan. Het collectief aan makers/performers uit Kenia en Nederland zoeken in Yellow Line naar de overeenkomsten die hen met elkaar verbindt. Er is een ontmoeting, uitwisseling, herkenning en beweging.

Streetdance, hip hop, breakdance worden theatraal onder de loep genomen. Door de dans en theater training van de performers en de artistieke begeleiding weten zij deze populaire dansvormen te transformeren. Dans ‘ontmoet’ theater en muziek. Samen zetten ze de verhaallijn in beweging. Het mobiele décor verandert in ‘sneltreinvaart’ de ene energieke scene in de andere. Yellow Line  is een continue proces dat onze complexe samenleving weerspiegelt en het publiek actief weet te betrekken. Iedereen is welkom om in te stappen.

Moses Otieno – maker/performer uit Kenia: ‘yellow line’ is or would be subject to individual interpretation; for some it would literally mean the yellow markings found on tarmac roads and highways in most parts of the world, for others it would represent the standard yellow line on public service vehicles, for others still it would mean the boundary markings found on the cue slots at airports, banks, supermarkets and of course it is also a favoured marking on warning signs.

The general consensus is that regardless of its application, it signifies the essence of motion, continuity, change, direction and momentum. Creatively it explores the dynamics, artistry, social and developmental aspects in an environment learn more herebest replica watch site 2020fake watchesburga phone caseideal of sweden handyhülle where sharing, creating and exchanging within the human framework and perhaps beyond.

Decor: Carin van Dongen

Foto: Ronnos - Yellow Line in Muiderpoort Theater Amsterdam

DE KAMELEON //

De Kameleon is een kindertheatervoorstelling vol dans, muziek en acrobatiek en gaat over de overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Door te zien, te beleven en mee te dansen kunnen kinderen actief bezig zijn met thema’s zoals eenzaamheid en uitsluiting en samen het feest vieren Anders is Leuk!

De voorstelling is een onderdeel van ons onderwijsprogramma en wordt op maat aangeboden per leeftijdsgroep, inclusief een lesbrief en workshop. Het brengt op een speelse en aantrekkelijke wijze de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) onder de aandacht.

Kostuums: Doriene van der Wijst

MAKE LOVE MAKE SENSE //

Het dans- en theaterstuk Make Love Make Sense is oorspronkelijk voor de campagne virusvrije generatie in Kenia tot stand gekomen, een initiatief om de verspreiding van hiv-aids onder jongeren een halt toe te roepen. De productie was een inspiratie van de creatieve en artistieke leiders, waarbij de hele groep dansers van de groep KPAG in Kenia naar voren kwam om zich uit te spreken over hetzelfde onderwerp. Er is een programma uitgevoerd op 5 scholen en culturele festivals in Kenia en de productie is op tournee geweest naar Mexico, Senegal, Qatar, UK en Nederland. De voorstelling werd gedanst tijdens het Dance4Life event in Ahoy Rotterdam voor een publiek van 10.000 jongeren. Make Love Make Sense is een creatief en vermakend stuk met een zeer sterke boodschap aan het publiek. Het is een stuk dat het publiek confronteert met zelfonderzoek en kritisch denken.

Foto: Erwin Janson - Make Love Make Sense tijdens Dance4Life evenement in Ahoy Rotterdam

NEEM CONTACT OP