LINK INTERNATIONAAL

WAT DOEN WIJ INTERNATIONAAL?

Stichting Jongerentheater Link is een verbinder (Link’ing) van contacten (netwerk), kennis, inzicht en ontwikkelingen op het gebied van internationale uitwisseling, internationale co-productie, internationale co-creatie en internationale stages. Kenia (Oost-Afrika) en Nederland (Utrecht) zijn onze thuisbasissen. Eerdere projecten vonden plaats in/met organisaties uit o.a. Zweden, UK, Mexico, Zuid-Afrika, Italië, België, Duitsland, Qatar, Senegal en Ethiopië.

Link Internationaal
Foto: Joe Kamau - Lots State of Mind (Kenia)

Stichting Jongerentheater Link initieert en organiseert sinds 2006 internationale uitwisselingen met jongeren en kunstenaars maar zijn ook een partner voor velen en vervult een netwerkpositie. We brengen mensen en initiatieven bij elkaar en geven kennis door en worden gevoed door de ervaring en kunde van samenwerkingspartners op lokaal en internationaal niveau.
Ben je op zoek naar ondersteuning bij jou internationale stage en/of uitwisseling?
Ben je op zoek naar een partner voor co-creatie?

HUIDIGE PROJECTEN

DAP - Decolonize Arts Platform

binnenkort meer info

EERDERE PROJECTEN

OPEN PODIUM WEST INTERNATIONAL

Open Podium West International legt actief een verbinding met het project Open Podium West in Utrecht West.

Het biedt cultuurmakers in Kenia en Zuid-Afrika en cultuurmakers in Nederland de kans om kennis- en ervaringen uit te wisselen en het stimuleert samenwerking. We doen dit middels o.a. online Peer 2 Peer sessies, open podia en sociale media.

Offline uitwisseling en samenwerking van makers in Kenia wordt mede gestimuleerd en gesteund door onze lokale partners, waaronder Rusinga Festival en KPAG Arts Company. Meer over wat Link in Kenia doet lees je hier

Door de corona pandemie zijn fysieke uitwisseling niet haalbaar (geweest in 2020-2021) en daarom ondersteunen we participatieprocessen in eigen lokale gemeenschappen. De thema’s discriminatie, racisme, vooroordelen worden op deze manier vanuit (nog meer) verschillende perspectieven belicht. 

Maak hier kennis met de betrokken cultuurmakers uit Kenia en Zuid Afrika.

Akademi Sinclair Uddevalla / Omvandla

In deze driepoot samenwerking van Gymnasieskola Akademie Sinclair Uddevalla, KPAG en Link zijn we meerdere malen op bezoek bij Akademie Sinclair in Uddevalla (Zweden), bezoeken de studenten Utrecht en geeft Moses van KPAG uit Kenia les in Uddevalla. We wisselen kennis uit, delen ervaringen en vaardigheden met studenten en leerkrachten op het gebied van de onderwijsmethode van Gymnasieskola Akademie Sinclair en de werkwijze van Link/KPAG. In een gezamenlijk bedacht proces van dans, theater, muziek en media wordt er o.a. de voorstelling Omvandla gemaakt, lesgegeven, en vindt er een uitwisseling plaats in Utrecht. De Zweedse studenten volgen lessen op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, nemen deel aan de Dance Encounter met Vuyani Dance Theatre uit Zuid-Afrika, geven een presentatie en i.s.m. Link gaan ze de wijk Utrecht West in en zich verdiepen in community art.

MOVE

Het uitwisselings- en samenwerkingsaspect MOVE i.s.m. KPAG uit Kenia is het vervolg op het project LINK en de uitwisseling SWITCH. De betrokken jongeren zijn direct betrokken bij de opzet en uitvoering van het vervolg MOVE. MOVE biedt een trainingsprogramma, workshop trajecten voor jongeren op ROC’s, wijkcentra en asielzoekerscentra, uitwisseling met KPAG uit Kenia, open podia in Utrecht West en een maakproces met een tournee van presentaties en workshops in diverse wijken, dorpen en steden in de Provincie Utrecht. 18 Studenten van verschillende MBO en HBO opleidingen lopen stage waarvan 2 studenten hun afstudeerstage voltooien.

SWITCH

In dit intensieve uitwisselingsproject reizen 8 jongeren uit Nederland naar Kenia voor een 4 weken lange uitwisseling met jongeren en performers van Kenya Performing Arts Group (KPAG). Tijdens deze uitwisseling werken we met de weekthema’s Jeugd & Risico’s, Conflict & Resolutie, Kunst & Ondernemerschap en Collabo. Er is dagelijkse training in dans, theater, interculturele dialoog, evenement organisatie en is een productie gemaakt. Door discussies, outreach activiteiten met lokale gemeenschappen en organisaties in verschillende steden reist de groep jongeren samen door Kenia en leren ze elkaar steeds beter kennen.
Aansluitend en samen met 7 Keniaanse jongeren voeren ze in een periode van 3 maanden in Nederland draagvlak activiteiten uit met o.a. workshops, voorstellingen en open podia. De groep deelt op deze wijze hun opgedane ervaringen met kinderen, jongeren en jonge performers in Nederland.

KPAG Tour

Vanaf 2006 organiseert Link performance tournees met performers van KPAG uit Kenia in Nederland. De (twee-)jaarlijkse tournees met uitwisseling, samenwerking, voorstellingen, workshops vinden plaats op scholen, theaters en in samenwerking met allerlei dans en theater initiatieven, kunstvakopleidingen, middelbare scholen en organisaties. Sommige tournees zijn landelijk, andere hebben een lokale focus en richten zich op Utrecht met in het bijzonder Utrecht West. Ook internationaal organiseren we uitwisseling en werken daarvoor samen met lokale initiatieven of worden uitgenodigd voor evenementen in o.a. UK, Mexico, Qatar, Tanzania, Italië, België en Senegal.

BEKIJK ALLE PROJECTEN