CULTURELE ANBI

ORGANISATIE / ANBI

Stichting Jongerentheater Link, Kamer van Koophandel 30214879

Stichting Jongerentheater Link is per 1 januari 2013 aangemerkt als ANBI en ook als Culturele ANBI

RSIN/fiscaal nummer: 815896785

Vestigingsadres (post adres): Van Riebeeckstraat     11 bis, 3531 EH Utrecht

DONEREN

Artistieke en zakelijke leiding:
Odak Onyango
Saskia Ottenhoff

Bestuurders:
Voorzitter: S. Huygens
Secretaris: J.E. Baart
Penningmeester: J. Ottenhoff
Gevolmachtigden: Procuratiehouder: Saskia Ottenhoff

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De stichting werkt op projectbasis en heeft geen personeel in loondienst.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2021-2025:
Voor de komende jaren streeft Stg JT Link naar de uitvoering van
a) projecten met aandacht voor maatschappelijke thema’s zoals discriminatie, vooroordelen en uitsluiting en de sdg’s.
b) offline & online uitwisselingen en (internationale) samenwerkingen.
c) projecten waarbij op informele wijze en spelenderwijs kinderen en jongeren betrokken worden en kennis kunnen maken met dans
en theater (community arts projecten).

Stichting Jongerentheater Link (Stg. JT Link) beoogt geen winst.
Alle gegenereerde inkomsten komen ten goede aan de beoogde activiteiten zoals genoemd in de statutaire doelstelling.
Bij een liquidatiesaldo draagt Stg. JT Link zorgvoor de overdracht naar een non-profit organisatie die een gelijksoortige
doelstelling (en ANBI status) heeft als Stg. JT Link.

Tot op heden heeft Stg JT Link met name gelden geworven middels: via
a) fondsenwerving; fondsen aanschrijven en subsidieverzoeken indienen voor projecten/programma’s
b) samenwerking; via samenwerkingen met partnerorganisaties bespaart Stg JT Link op bepaalde onkosten
c) donaties
d) vrijwilligerswerk; Stg JT Link heeft een groot deel van haar succes te danken aan de gecommitteerde en gepassioneerde
houding vanuit bestuur en projectleiders. Veel werk wordt vrijwillig verricht door de artistieke/zakelijke leiding en projectleiders.

financieel en administratief beheer:
Financiële en administratieve ervaringen voor gesubsidieerde projecten zijn er binnen stichting Jongerentheater Link sinds 2006. Deze projecten worden vaak door meerdere instanties en/of organisaties ondersteund waarvoor naar een ieder een financiële verantwoording wordt opgesteld naast een project inhoudelijk verslag. Afhankelijk van het aantal instanties en/of organisaties worden de financiën met relatie tot de bijdrage beheerd. Voor de beheersbaarheid van deze en andere projecten maken we gebruik van een hiervoor ontwikkeld programma welke op elk gewenst moment een financiële rapportage genereert. Met deze ervaring wordt het financiële beheer inclusief boekhouding, rapportages en overzichten beheerd. Ten behoeve van de jaarrekening wordt er een concept gegenereerd met de vereiste overzichten, deze wordt door een derde onafhankelijke partij gecontroleerd en geformaliseerd. Voor de audit wordt door de derde onafhankelijke partij samengewerkt met een accountant (ASAK in Houten – belastingconsulenten, loonadministratie, bedrijfsadministratie).

Algemene voorwaarden

Beleid / Jaarstukken / projectverslagen

2022 bekijken

2021 bekijken

2020 Bekijken

2019 Bekijken

2018 Bekijken

2017 Bekijken

2016 Bekijken

2015 Bekijken

2014 Bekijken

 

 

 

Uw bijdrage komt 100% ten goede aan de realisatie van onze projecten. Wilt u een specifiek project ondersteunen en/of periodieke ondersteuning bieden dan kunt u contact met ons opnemen.

[doneren_met_mollie]